เกมส์นินจาทาสี
0 0
เล่นเกมส์ : 242 ครั้ง

เกมส์นินจาทาสี

คำอธิบายเกมส์
เกมส์นินจาทาสี (Ninja Painter 2) เก็บไหสีแล้ววิ่งไปตามเป้าหมายที่ กากบาท หรือ เป็นลูกษร ทาพื้นให้เป็นสีตามที่กำหนดไว้ และเก็บของและสะสมคะแนน เมื่อทำภารกิจสำเร็จก็จะผ่านไปเล่นด่านต่อไป

วิธีการเล่นเกม
กดปุ่มลูกศร บน ล่าง ซ้าย ขวา เพื่อควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่

Copyright © 2015 เล่นเกมส์ All rights reserved.