เกมส์ทำไพน์
0 0
เล่นเกมส์ : 159 ครั้ง

เกมส์ทำไพน์

คำอธิบายเกมส์
เกมทำไพน์ (Pecan Pie) ทำอาหารรับประทานในตอนเช้า จะมีลูกศรสีเหลืองชี้ให้เราทำตามว่าต้องทำอะไร ต้องใส่อะไร เป็นขั้นตอน ทำไปจนกว่าจะเสร็จสิ้น ถ้าหากทำไวทำถูกต้อง เราก็จะได้คะแนนมาก

วิธีการเล่นเกม
ใช้เมาส์ในการเล่นและเล่นตามที่ในเกมส์แนะนำ

Copyright © 2015 เล่นเกมส์ All rights reserved.