เกมส์ทำไก่บูน่า Chicken Bhuna Recipe
0 0
เล่นเกมส์ : 242 ครั้ง

เกมส์ทำไก่บูน่า Chicken Bhuna Recipe

เกมส์ทำไก่บูน่า Chicken Bhuna Recipe เป็นอีกเกมที่เกี่ยวกับการทำอาหารตามสูตร เมื่อเริ่มเกมมาจะมีวัตถุดิบในการทำอาหารวางเตรียมไว้ ผู้เล่นจะต้องทำอาหารตามที่เกมได้แนะนำให้ครบตามขั้นตอนโดยจะไม่สามารถข้ามขั้นตอนได้ ซึ่งผู้เล่นจะได้รู้จักวิธีทำไก่บูน่าว่ามันทำอย่างไร ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของนักทำอาหารได้เลย

วิธีเล่นเกม
ใช้เมาส์คลิกเพื่อเล่นเกม

Copyright © 2015 เล่นเกมส์ All rights reserved.